Tuesday , October 20 2020
Home / vietnam / Gil Lê và Hoàng Thùy Linh gây sốt vs khoảnh khắc om chặt không rời

Gil Lê và Hoàng Thùy Linh gây sốt vs khoảnh khắc om chặt không rời[ad_1]

How long Gil Lee go Hoàng Thùy Linh v lun luôn là chủ đề được công chung dành sự quan tâm đặc biệt. Ngoài những lần bị bắt gặp xuất hiện tình tứ blessing nhau, lộ bằng chứng hẹn hò, mới đây cả hai còn làm người hâm mộ phátạ Caạạốốốốố – – – – – – – Bên cạnh loạt ảnh không rời nhau nửa bước, vai sát vai kề cạnh cực tình tứ thì khoảnh khắc Gil Lê và Hoàng Thùy Linh om chặt nhau tại pool party của lễân ũ cđượng ũ.

Dù khoảnh khắc ghi lại không rõ mặt cặp đôi nhưng dựa ngoại hình, người hâm mộ vẫn khẳng định đây chính là Gil Lê và Hoàng Thùy Linh. Ệc biệt ở clip của buổi tiệc cũng cho thấy, cả hai "dính nhau như sam" dù các khách mời đều bận "quẩy" nhiệt tình.

</p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="" type="Photo"> <div><img style="width:100%;max-width:100%;" src="https://kenh14cdn.com/thumb_w/620/2019/11/11/2019-11-11-091002-15734382175101337760492.jpg" id="img_6a5e7680-0428-11ea-9ea3-37e9fb1c7a0a" w="1242" h="1242" alt="Gil Lê và Hoàng Thùy Linh lại gây sốt MXH với khoảnh khắc om chặt nhau không rời: Tình thế này bao giờ mới chịu công khai? - 1h." title="Gil Lê và Hoàng Thùy Linh lại gây sốt MXH với khoảnh khắc om chặt nhau không rời: Tình thế này bao giờ mới chịu công khai? - 1h." rel="lightbox" photoid="6a5e7680-0428-11ea-9ea3-37e9fb1c7a0a" type="photo" data-original="https://kenh14cdn.com/2019/11/11/2019-11-11-091002-15734382175101337760492.jpg" width="" height=""/></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Khoảnh khắc Gil Read và Hoàng Thùy Linh chặt nhau trong tiệc pool party đang được dân mạng nhiệt tình chia sẻ.</p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode" type="VideoStream" embed-type="4" data-width="600px" data-height="400px" data-vid="kenh14/2019/11/11/khong-co-tieu-de-1573438270365600861050-7175b.mp4" data-info="9a719780042811ea948b2f357d4703ba" data-autoplay="false" data-removedlogo="false" data-location="" data-displaymode="0" data-thumb="https://video-thumbs.mediacdn.vn/kenh14/2019/11/11/khong-co-tieu-de-1573438270365600861050-7175b.jpg" data-contentid="" data-namespace="kenh14" data-originalid="17" data-layout="square" data-src="https://vcplayer.mediacdn.vn/1.1/?_site=kenh14&vid=kenh14/2019/11/11/khong-co-tieu-de-1573438270365600861050-7175b.mp4&autoplay=false&poster=https://video-thumbs.mediacdn.vn/kenh14/2019/11/11/khong-co-tieu-de-1573438270365600861050-7175b.jpg&_info=9a719780042811ea948b2f357d4703ba"> <div class="VideoCMS_Caption"> <p style="text-align: center;" data-placeholder="[nhập chú thích]">Clip Gil Lê và Hoàng Thùy Linh không rời nhau nửa bước trong lễ cưới Đông Nhi – Ông Cao Thắng</p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" style="" type="Photo"> <div><img style="width:100%;max-width:100%;" src="https://kenh14cdn.com/thumb_w/620/2019/11/11/7524677030321834167972721735997279640223744o-15733041964771454001036-15734382175151334735573.jpg" id="img_6b7b3120-0428-11ea-9ea3-37e9fb1c7a0a" w="660" h="495" alt="Gil Lê và Hoàng Thùy Linh lại gây sốt MXH với khoảnh khắc om chặt nhau không rời: Tình thế này bao giờ mới chịu công khai? - 3h." title="Gil Lê và Hoàng Thùy Linh lại gây sốt MXH với khoảnh khắc om chặt nhau không rời: Tình thế này bao giờ mới chịu công khai? - 3h." rel="lightbox" photoid="6b7b3120-0428-11ea-9ea3-37e9fb1c7a0a" type="photo" data-original="https://kenh14cdn.com/2019/11/11/7524677030321834167972721735997279640223744o-15733041964771454001036-15734382175151334735573.jpg" width="" height=""/></div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode LayoutAlbumWrapper alignJustify" style="" type="LayoutAlbum"> <div class="LayoutAlbumCaptionWrapper"> <p class="LayoutAlbumCaption" data-placeholder="[nhập chú thích]">Ngoài những khoảnh khắc gây sốt MXH, Gil Lê và Hoàng Thuỳ Linh còn luôn xuất hiện chung trác cácc ảnh chụp với bạn bè tại lễ cưới Đông Nhi – Ông Cao Thắng. </p> </div> </div> </div> <p><script> (runinit = window.runinit || []).push(function () { var footerFbSdk = { isLoaded: false, init: function () { var me = this; $(window).scroll(function () { if ($('.k14-home').length > 0 && $('#liSuKien').length > 0) { var pScrollCuon = $(window).scrollTop(); var liSuKienTop = $('#liSuKien').offset().top; if (pScrollCuon >= liSuKienTop && !me.isLoaded) { me.LoadFbSdk(); me.isLoaded = true; } } else if (!me.isLoaded) { me.LoadFbSdk(); me.isLoaded = true; } }); }, LoadFbSdk: function () { (function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); } };</p> <p>footerFbSdk.init(); }); </script></pre> [ad_2] <br /><a href="http://kenh14.vn/gil-le-va-hoang-thuy-linh-lai-gay-sot-voi-khoanh-khac-om-chat-khong-roi-tinh-the-nay-bao-gio-moi-chiu-cong-khai-20191111092015113.chn">Source link </a></p> </div><!-- .entry /--> <div class="share-post"> <span class="share-text">Share</span> <ul class="flat-social"> <li><a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://afaae.com/vietnam/gil-le-va-hoang-thuy-linh-gay-sot-vs-khoanh-khac-om-chat-khong-roi/" class="social-facebook" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-facebook"></i> <span>Facebook</span></a></li> <li><a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Gil+L%C3%AA+v%C3%A0+Ho%C3%A0ng+Th%C3%B9y+Linh+g%C3%A2y+s%E1%BB%91t+vs+kho%E1%BA%A3nh+kh%E1%BA%AFc+om+ch%E1%BA%B7t+kh%C3%B4ng+r%E1%BB%9Di&url=https://afaae.com/vietnam/gil-le-va-hoang-thuy-linh-gay-sot-vs-khoanh-khac-om-chat-khong-roi/" class="social-twitter" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-twitter"></i> <span>Twitter</span></a></li> <li><a href="https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=https://afaae.com/vietnam/gil-le-va-hoang-thuy-linh-gay-sot-vs-khoanh-khac-om-chat-khong-roi/&name=Gil+L%C3%AA+v%C3%A0+Ho%C3%A0ng+Th%C3%B9y+Linh+g%C3%A2y+s%E1%BB%91t+vs+kho%E1%BA%A3nh+kh%E1%BA%AFc+om+ch%E1%BA%B7t+kh%C3%B4ng+r%E1%BB%9Di" class="social-google-plus" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-google-plus"></i> <span>Google +</span></a></li> <li><a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://afaae.com/vietnam/gil-le-va-hoang-thuy-linh-gay-sot-vs-khoanh-khac-om-chat-khong-roi/&title=Gil+L%C3%AA+v%C3%A0+Ho%C3%A0ng+Th%C3%B9y+Linh+g%C3%A2y+s%E1%BB%91t+vs+kho%E1%BA%A3nh+kh%E1%BA%AFc+om+ch%E1%BA%B7t+kh%C3%B4ng+r%E1%BB%9Di" class="social-linkedin" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-linkedin"></i> <span>LinkedIn</span></a></li> <li><a href="http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://afaae.com/vietnam/gil-le-va-hoang-thuy-linh-gay-sot-vs-khoanh-khac-om-chat-khong-roi/&description=Gil+L%C3%AA+v%C3%A0+Ho%C3%A0ng+Th%C3%B9y+Linh+g%C3%A2y+s%E1%BB%91t+vs+kho%E1%BA%A3nh+kh%E1%BA%AFc+om+ch%E1%BA%B7t+kh%C3%B4ng+r%E1%BB%9Di&media=" class="social-pinterest" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-pinterest"></i> <span>Pinterest</span></a></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <!-- .share-post --> <div class="clear"></div> </div><!-- .post-inner --> <script type="application/ld+json">{"@context":"http:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","dateCreated":"2019-11-11T03:32:31+00:00","datePublished":"2019-11-11T03:32:31+00:00","dateModified":"2019-11-11T03:32:31+00:00","headline":"Gil L\u00ea v\u00e0 Ho\u00e0ng Th\u00f9y Linh g\u00e2y s\u1ed1t vs kho\u1ea3nh kh\u1eafc om ch\u1eb7t kh\u00f4ng r\u1eddi","name":"Gil L\u00ea v\u00e0 Ho\u00e0ng Th\u00f9y Linh g\u00e2y s\u1ed1t vs kho\u1ea3nh kh\u1eafc om ch\u1eb7t kh\u00f4ng r\u1eddi","keywords":[],"url":"https:\/\/afaae.com\/vietnam\/gil-le-va-hoang-thuy-linh-gay-sot-vs-khoanh-khac-om-chat-khong-roi\/","description":"[ad_1] How long Gil Lee go Ho\u00e0ng Th\u00f9y Linh v lun lu\u00f4n l\u00e0 ch\u1ee7 \u0111\u1ec1 \u0111\u01b0\u1ee3c c\u00f4ng chung d\u00e0nh s\u1ef1 quan t\u00e2m \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t. Ngo\u00e0i nh\u1eefng l\u1ea7n b\u1ecb b\u1eaft g\u1eb7p xu\u1ea5t hi\u1ec7n t\u00ecnh t\u1ee9 blessing nhau, l\u1ed9 b\u1eb1ng ch\u1ee9ng h\u1eb9n h\u00f2, m\u1edbi \u0111\u00e2y c\u1ea3","copyrightYear":"2019","publisher":{"@id":"#Publisher","@type":"Organization","name":"Afaae","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/afaae.com\/wp-content\/themes\/sahifa\/images\/logo@2x.png"}},"sourceOrganization":{"@id":"#Publisher"},"copyrightHolder":{"@id":"#Publisher"},"mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/afaae.com\/vietnam\/gil-le-va-hoang-thuy-linh-gay-sot-vs-khoanh-khac-om-chat-khong-roi\/"},"author":{"@type":"Person","name":"vietnam","url":"https:\/\/afaae.com\/author\/vietnam\/"},"articleSection":"vietnam","articleBody":"\r\n[ad_1]\r\n\n\n\n\n\n\nHow long Gil Lee go Ho\u00e0ng Th\u00f9y Linh v lun lu\u00f4n l\u00e0 ch\u1ee7 \u0111\u1ec1 \u0111\u01b0\u1ee3c c\u00f4ng chung d\u00e0nh s\u1ef1 quan t\u00e2m \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t. Ngo\u00e0i nh\u1eefng l\u1ea7n b\u1ecb b\u1eaft g\u1eb7p xu\u1ea5t hi\u1ec7n t\u00ecnh t\u1ee9 blessing nhau, l\u1ed9 b\u1eb1ng ch\u1ee9ng h\u1eb9n h\u00f2, m\u1edbi \u0111\u00e2y c\u1ea3 hai c\u00f2n l\u00e0m ng\u01b0\u1eddi h\u00e2m m\u1ed9 ph\u00e1t\u1ea1 Ca\u1ea1\u1ea1\u1ed1\u1ed1\u1ed1\u1ed1\u1ed1 - - - - - - - B\u00ean c\u1ea1nh lo\u1ea1t \u1ea3nh kh\u00f4ng r\u1eddi nhau n\u1eeda b\u01b0\u1edbc, vai s\u00e1t vai k\u1ec1 c\u1ea1nh c\u1ef1c t\u00ecnh t\u1ee9 th\u00ec kho\u1ea3nh kh\u1eafc Gil L\u00ea v\u00e0 Ho\u00e0ng Th\u00f9y Linh om ch\u1eb7t nhau t\u1ea1i pool party c\u1ee7a l\u1ec5\u00e2n \u0169 c\u0111\u01b0\u1ee3ng \u0169. D\u00f9 kho\u1ea3nh kh\u1eafc ghi l\u1ea1i kh\u00f4ng r\u00f5 m\u1eb7t c\u1eb7p \u0111\u00f4i nh\u01b0ng d\u1ef1a ngo\u1ea1i h\u00ecnh, ng\u01b0\u1eddi h\u00e2m m\u1ed9 v\u1eabn kh\u1eb3ng \u0111\u1ecbnh \u0111\u00e2y ch\u00ednh l\u00e0 Gil L\u00ea v\u00e0 Ho\u00e0ng Th\u00f9y Linh. \u1ec6c bi\u1ec7t \u1edf clip c\u1ee7a bu\u1ed5i ti\u1ec7c c\u0169ng cho th\u1ea5y, c\u1ea3 hai "d\u00ednh nhau nh\u01b0 sam" d\u00f9 c\u00e1c kh\u00e1ch m\u1eddi \u0111\u1ec1u b\u1eadn "qu\u1ea9y" nhi\u1ec7t t\u00ecnh.Kho\u1ea3nh kh\u1eafc Gil Read v\u00e0 Ho\u00e0ng Th\u00f9y Linh ch\u1eb7t nhau trong ti\u1ec7c pool party \u0111ang \u0111\u01b0\u1ee3c d\u00e2n m\u1ea1ng nhi\u1ec7t t\u00ecnh chia s\u1ebb.Clip Gil L\u00ea v\u00e0 Ho\u00e0ng Th\u00f9y Linh kh\u00f4ng r\u1eddi nhau n\u1eeda b\u01b0\u1edbc trong l\u1ec5 c\u01b0\u1edbi \u0110\u00f4ng Nhi - \u00d4ng Cao Th\u1eafngNgo\u00e0i nh\u1eefng kho\u1ea3nh kh\u1eafc g\u00e2y s\u1ed1t MXH, Gil L\u00ea v\u00e0 Ho\u00e0ng Thu\u1ef3 Linh c\u00f2n lu\u00f4n xu\u1ea5t hi\u1ec7n chung tr\u00e1c c\u00e1cc \u1ea3nh ch\u1ee5p v\u1edbi b\u1ea1n b\u00e8 t\u1ea1i l\u1ec5 c\u01b0\u1edbi \u0110\u00f4ng Nhi - \u00d4ng Cao Th\u1eafng. \n\n\n\n\n\r\n(runinit = window.runinit || []).push(function () {\r\nvar footerFbSdk = {\r\nisLoaded: false,\r\ninit: function () {\r\nvar me = this;\r\n$(window).scroll(function () {\r\nif ($('.k14-home').length > 0 && $('#liSuKien').length > 0) {\r\nvar pScrollCuon = $(window).scrollTop();\r\nvar liSuKienTop = $('#liSuKien').offset().top;\r\nif (pScrollCuon >= liSuKienTop && !me.isLoaded) {\r\nme.LoadFbSdk();\r\nme.isLoaded = true;\r\n}\r\n}\r\nelse if (!me.isLoaded) {\r\nme.LoadFbSdk();\r\nme.isLoaded = true;\r\n}\r\n});\r\n},\r\nLoadFbSdk: function () {\r\n(function (d, s, id) {\r\nvar js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];\r\nif (d.getElementById(id)) return;\r\njs = d.createElement(s); js.id = id;\r\njs.src = \"http:\/\/connect.facebook.net\/vi_VN\/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8\";\r\nfjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);\r\n}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));\r\n}\r\n};\r\n\r\nfooterFbSdk.init();\r\n});\r\n\r\n[ad_2]\r\nSource link "}</script> </article><!-- .post-listing --> <section id="related_posts"> <div class="block-head"> <h3>Related Articles</h3><div class="stripe-line"></div> </div> <div class="post-listing"> <div class="related-item"> <h3><a href="https://afaae.com/vietnam/hii-chi-in-do-sac-ngop-troi-cung-khung-hinh-tai-hon-le-dong-nhi/" rel="bookmark">Hịi chị in đọ sắc "ngợp trời" cùng khung hình tại hôn lễ Đông Nhi</a></h3> <p class="post-meta"><span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>November 9, 2019</span></p> </div> <div class="related-item"> <h3><a href="https://afaae.com/vietnam/submitted-to-national-assembly-for-officials-on-holidays-28-through-6/" rel="bookmark">Submitted to National Assembly for Officials on Holidays 28 through 6</a></h3> <p class="post-meta"><span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>November 6, 2019</span></p> </div> <div class="related-item"> <h3><a href="https://afaae.com/vietnam/u19-vietnam-beat-mongolia-3-0-in-asian-qualifying-round-zing-vn/" rel="bookmark">U19 Vietnam beat Mongolia 3-0 in Asian qualifying round – Zing.vn</a></h3> <p class="post-meta"><span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>November 6, 2019</span></p> </div> <div class="related-item"> <h3><a href="https://afaae.com/vietnam/barca-0-0-slavia-prague-messi-lost-football-zing-vn/" rel="bookmark">Barca 0-0 Slavia Prague: Messi lost – Football – Zing.vn</a></h3> <p class="post-meta"><span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>November 5, 2019</span></p> </div> <div class="related-item"> <h3><a href="https://afaae.com/vietnam/sau-dam-cuoi-o-sai-gon-vo-cu-co-nguoi-mau-dien-vien-duy-nhan-dep-nhu-nu-than-trong-dam-cuoi-o-ha-noi/" rel="bookmark">Sau đám cưới ở Sải Gòn, vợ cũ cố người mẫu diễn viên Duy Nhân đẹp như nữ thần trong đám cưới ở Hà Nội</a></h3> <p class="post-meta"><span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>November 3, 2019</span></p> </div> <div class="related-item"> <h3><a href="https://afaae.com/vietnam/japanese-student-results-3-2-hanyang-university-no-surprises/" rel="bookmark">Japanese student results 3-2 Hanyang University: No surprises</a></h3> <p class="post-meta"><span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>November 1, 2019</span></p> </div> <div class="clear"></div> </div> </section> <div id="comments"> <div class="clear"></div> </div><!-- #comments --> </div><!-- .content --> <aside id="sidebar"> <div class="theiaStickySidebar"> <div id="ads300_250-widget-2" class="e3lan-widget-content e3lan300-250"> <div class="e3lan-cell"> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- naaju --> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-3916030386236292" data-ad-slot="9582819124" data-ad-format="auto"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </div> </div> <div id="ads300_600-widget-2" class="e3lan-widget-content e3lan300-600"> <div class="e3lan-cell"> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- tech2sidebar --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:300px;height:600px" data-ad-client="ca-pub-3916030386236292" data-ad-slot="8325601520"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </div> </div> </div><!-- .theiaStickySidebar /--> </aside><!-- #sidebar /--> <div class="clear"></div> </div><!-- .container /--> <div class="clear"></div> <div class="footer-bottom"> <div class="container"> <div class="alignright"> Powered by <a href="https://afaae.com">https://afaae.com</a> | Designed by <a href="https://afaae.com">Afaae</a> </div> <div class="alignleft"> © Copyright 2020, All Rights Reserved </div> <div class="clear"></div> </div><!-- .Container --> </div><!-- .Footer bottom --> </div><!-- .inner-Wrapper --> </div><!-- #Wrapper --> </div><!-- .Wrapper-outer --> <div id="topcontrol" class="fa fa-angle-up" title="Scroll To Top"></div> <div id="fb-root"></div> <div id="footer"> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- naaju --> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-3916030386236292" data-ad-slot="9582819124" data-ad-format="auto"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </div><script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var tie = {"mobile_menu_active":"true","mobile_menu_top":"true","lightbox_all":"","lightbox_gallery":"","woocommerce_lightbox":"","lightbox_skin":"dark","lightbox_thumb":"vertical","lightbox_arrows":"","sticky_sidebar":"1","is_singular":"1","SmothScroll":"true","reading_indicator":"","lang_no_results":"No Results","lang_results_found":"Results Found"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://afaae.com/wp-content/themes/sahifa/js/tie-scripts.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://afaae.com/wp-content/themes/sahifa/js/ilightbox.packed.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://afaae.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js'></script> </body> </html>