Tuesday , February 25 2020
Home / thailand / แนะ 4 สมุนไพร ต้าน 'โรค ซึม เศร้า'

แนะ 4 สมุนไพร ต้าน 'โรค ซึม เศร้า'<! –

Travel
Entertainment

->

30 กันยายน 2562


3,146

โรง พยาบาล เจ้าพระยา อภัย ภูเบศ ร แนะ 4 สมุนไพร ช่วย ต้าน "โรค ซึม เศร้า" ซึ่ง กลาย เป็น ปัญหา สำคัญ มาก ขึ้น สังคม ไทย

<! – / 4696586 / KT_inside_A1

->

ภ ญ. อาสา ฬา เชาวน์ เจริญ เภสัชกร ชำนาญ การ ศูนย์ หลักฐาน เชิง ประจักษ์ ด้าน การ แพทย์ แผน ไทย และ สมุนไพร อภัย ภูเบศ ร กล่าว ว่า ปัจจุบัน โรค ซึม เศร้า กำลัง เป็น ปัญหา สำคัญ ใน สังคม ไทย และ ทวี ความ รุนแรง ขึ้น ๆ เพื่อ ป้องกัน จึง เป็น หนึ่ง ใน ทาง เลือก ที่ จะ สามารถ บรรเทา อาการ ดัง กล่าว ได้ ด้วย สมุนไพร 4 ชนิด ที่ สามารถ หา ซื้อ ได้ ง่าย

1. ขมิ้นชัน ขมิ้นชัน การ ศึกษา ทาง คลินิก ใน ผู้ ป่วย ซึม เศร้า เปรียบเทียบ การ ใช้ ขมิ้นชัน 500 ขมิ้นชัน ก. Ox อาหาร เช้า และ เย็น และ ยา ยา ต้าน เศร้า (Fluoxetine20mg) เป็น เวลา 6 สัปดาห์ เปอร์เซ็นต์ การ ตอบ ผล การ รักษา Fluoxetine 64.7% ขมิ้นชัน 62.5% และ เมื่อ กัน กัน ทั้ง Fluoxetine และ ขมิ้นชัน ให้ ผล 77.8% ขนาด การ รับประทาน

2. บัวบก ถูก ใช้ เป็น ยา แต่ โบราณ โบราณ ทั้ง ศาสตร์ ศาสตร์ อายุรเวท การ การ แพทย์ จีน บัวบก บัวบก สามารถ อาการ โรค จาก จาก บัวบก บัวบก 500 มิลลิกรัม วัน ละ ครั้ง ผู้ ป่วย โรค วิตก วิตก วิตก วิตก วิตก กังวล อายุ ตั้งแต่ 18 ปี ขึ้น ไป จำนวน 33 คน พบ ว่า เริ่ม เห็น ผล การ รักษา ที่ 1 เดือน และ เห็น ผล ชัดเจน ขึ้น เดือน 2 เดือน

ญ ญ. อาสา ฬา กล่าว ว่า จาก ผล การ ศึกษา นี้ จะ เห็น ได้ ว่า ช่วย ช่วย ลด ความ ผิด ปกติ ความ จาก ความเครียด และ และ อาการ ความ ความ ความ เรียน เรียน ที่ ใบ สด สด สด สด สด ล้าง สะอาด รับประทาน แบบ เข้มข้น วัน ละ 1-2 1-2 ช้อน ชา ใบ แห้ง ใช้ ครั้ง ละ 1-2 ช้อน ชา (5-10 กรัม) ชง กับ น้ำ เดือด 150 ซี ซี จน อุ่น หรือ ประมาณ 10-15 นาที แล้ว จิบ ดื่ม ได้ วัน วัน 2-3 เวลา แคปซูล ร บ ประทาน วัน ละ 2-3 แคปซูล บำรุง สมอง คลาย เครียด รับประทาน ต่อ เนื่อง อย่าง น้อย 2 เดือน

“ข้อ ควร ระวัง คือ บัวบก เป็น ยา เย็น ไม่ ควร กิน ที ละ เยอะ ๆ ติดต่อ กัน ทุก ถ้า ถ้า วัน ควร ประมาณ 6 6 6 อ่อนเพลีย อ่อนเพลีย มาก มาก กิน กิน เวียนหัว เวียนหัว เวียนหัว สั่น สั่น สั่น สั่น ทันที คน ที่ ม้าม เย็น พร่อง มี อาการ ท้องอืด แน่น เป็น ประ จํา ไม่ ควร กิน หญิง ที่ ให้ นม บุตร หรือ ที่ วางแผน จะ หลีก ให้ ให้ ให้ พบ พบ พบ พบ การ ่ อ เนื่อง ติดต่อ กัน นาน ๆ อาจ ยับยั้ง การ ตั้ง ครรภ์ ได้ " ญ ญ. อาสา ฬา กล่าว

นอกจาก นี้ ยัง มี 3. น้ำมัน รำ ข้าว และ จมูก ข้าว น้ำมัน รำ ข้าว AB สาระ สำคัญ ที่ ช่วย ทำให้ นอน หลับ คือ คือ คือ คลาย คลาย กังวล กังวล ให้ นอน นอน AB AB GABA (Gamma-aminobutyric acid) เป็น สาร สื่อ ประสาท ประสาท ส่วนกลาง คือ ช่วย และ และ กังวล กังวล กังวล กังวล AB สบาย ยา นอน หลับ ส่วน ใหญ่ ที่ ใช้ ใน แผน ปัจจุบัน ก็ ออกฤทธิ์ ออกฤทธิ์ จับ กับ กับ AB AB GABA และ สาร N-Acetylserotonin เป็น สาร ที่ ของ น้ำมัน รำ ข้าว เป็น สาร ตั้งต้น ใ น การ สร้าง สาร เม ลา โท นิ น ซึ่ง มี ใน ใน การ ควบคุม วงจร การ เรา คน ช่วย ใน ใน นอน ยัง ยัง ยัง ต้าน ต้าน รับ และ เซลล์ เซลล์ เซลล์ เซลล์ เซลล์ แสง จาก จอ ประสาท ตา

4. ฟักทอง มี การ ศึกษา พบ ว่า ฟักทอง ช่วย บรรเทา อาการ ซึม เศร้า โดย โดย ทำการ สังเกต พฤติกรรม ถูก ย ว่า หนู ทดลอง ทดลอง ถูก ภาวะ ภาวะ ภาวะ ลอยตัว ลอยตัว และ ให้ อบ อบ อบ อบ อบ สาร เบต้า แค โร ที น มี ผล ทำให้ ระยะ เวลา ลอยตัว นิ่ง ลด ลง และ ยัง ระดับ ระดับ ser ser ser (serotonin) และ น อ ร์ พิ n n n (norepinephrine: NE) ซึ่ง ใน ประสาท ประสาท ประสาท ซึ่ง จะ ด ลง เนื่องจาก ภาวะ ซึม เศร้า ให้ กลับ สู่ ระดับ ปกติ นอกจาก นี้ ทั้ง ฟักทอง และ เบต้า แค โร ที น ยัง ช่วย ลด สาร ก่อการ อักเสบ ใน สมอง ได้ อย่าง มี นัย สำคัญ เมื่อ เทียบ กับ กลุ่ม ควบคุม

ข่าว ที่ เกีย ว ข้อง<! –

กับ พลาด ข่าว สำคัญ แค่ กด เป็น เพื่อน กับ LINE @Bangkokbiznews ที่ นี่เพิ่ม เพื่อน

-> <! – / 4696586 / KT_inside_A5

->


Source link