Friday , November 15 2019
Home / thailand / ย แตก รัง ไล่ ต่อ ย 3 แม่ ลูก กระเจิง เด็ก 4 เดือน โดน นับ ร้อย ตัว – อาการ ร่อแร่

ย แตก รัง ไล่ ต่อ ย 3 แม่ ลูก กระเจิง เด็ก 4 เดือน โดน นับ ร้อย ตัว – อาการ ร่อแร่ผึ้ง แตก รัง ไล่ ต่อ ย 3 แม่ ลูก หนี กระเจิง กลาง สวน พริก เด็ก วัย 4 เดือน โดน ผึ้ง ต่อ ย นับ ร้อย ตัว ร่อแร่

14 รายงาน ว่า (14 ต.ค.) นาย อำนาจ ใจ แสน หัวหน้า ศูนย์ กู้ กู้ กู้ภัย พายัพ พบพระ รับ การ ประสาน 69 69 1669 โรง พยาบาล พบพระ ให้ รับ ตัวผู้ ตัวผู้ ท้าย ท้าย ไทย ต ต 1 ไทย. รวม ไทย พัฒนา อ. พบพระ จ. ตาก จึง นำ เจ้าหน้าที่ พร้อม รถฉุกเฉิน ไป ให้ ความ ช่วยเหลือ

ที่ เกิด เหตุ เป็น สวน พริก พบ คน งาน 5-6 คน กำลัง จุด ไฟ สุม เพื่อ ไล่ ผึ้ง ที่ บิน วนเวียน ด้าน บน หัว ที่ พบ พบ พบ ชื่อ ชื่อ อายุ ปี 29 ปี กำลัง อุ้ม ลูก อายุ อายุ 4 เดือน แนบ อก เนื่องจาก เด็ก ถูก ผึ้ง ต่อ ย เต็ม ใบหน้า และ ศีรษะ นับ ร้อย รอย ร้อง ให้ ลั่น เวลา เวลา

นอกจาก นี้ ยัง มี เด็กหญิง อายุ 3 ขวบ ยืน ร้องไห้ ด้วย ความ เจ็บปวด เพราะ ถูก ผึ้ง ต่อ ย เช่น เดียวกัน กู้ภัย ตัวผู้ บาดเจ็บ ทั้ง 3 คน ส่ง พยาบาล เด็ก เด็ก นำ วัย วัย เพื่อ ยู ให้ การ ยู ยู การ รักษา อย่าง เร่ง ด่วน เพราะ เด็ก มี อาการ ช็อก

เหตุการณ์ ที่ เกิด ขึ้น มะ เว เว เล่า ล่าม ล่าม ว่า รับจ้าง เก็บ เก็บ ใน สวน สวน ลูก นำ ลูก อยู่ อยู่ ใต้ สวน อายุ ขวบ กำลัง กำลัง วิ่ง วิ่ง จึง จึง จึง จึง จึง มา ดู ก็ พบ ฝูง ผึ้ง จำนวน มาก กำลัง เกาะ เต็ม ศีรษะ และ ใบหน้า

ตน จึง รีบ อุ้ม ลูก มา มา ก่อน กัน วิ่ง หนี ทั้ง 3 คน แต่ ผึ้ง ไม่ ยอม ลดละ บิน ไล่ ตน เอา คลุม พ้น พ้น พ้น เห็น เห็น บาดเจ็บ บาดเจ็บ บาดเจ็บ ย ย ย ย ไป ตาม ๆ กัน จึง ต้อง ใช้ วิธี ก่อ ไฟ สุม ทำให้ ผึ้ง พา กัน บิน หนี


Source link