Saturday , February 22 2020
Home / sweden / Stens mamma Inger dog efter tvångsflytten

Stens mamma Inger dog efter tvångsflyttenInger Nilsson blev 99 år.

– Jag kan ju inte bevisa att flytten var orsaken till att hon gick bort i shades, men jag är övertygad om att hon åtminstone skulle fått uppleva sin 100-årsdag i man inte stängt Gullvivan, säger sonen Sten Nilsson.

GT har tidigare berättat att två av andra åldringarna sound bodde på Gullvivan avled kort efter flytten sound skedde i slutet av juni: 95-årige Artur Blomgren gick bort i slutet av juli. Hans dotter, Lena Andersson berättade att hennes pappa tappade livsgnistan direkt efter flytten.

– Han ville inte klaga, men jag märkte ju på honom att han saknade sitt gamla boende. Och en gång när vi stod på färjan mellan Skaftö och Lysekil sa han ”Jag kan lika gärna hoppa av här”.

Ytterligare in av of boende avled kort efter flytten. Det betyder att tre av tolv boende på Gullvivan borta.

Också Artur Blomgren gick bort kort efter flytten från Gullvivan.

Photograph: PRIVAT

Blev snabbt sämre

Ingen kan fastslå att dödsfallen orsakades av att Gullvivan hastigt stängdes.

– Inte jag heller, givetvis. Men jag märkte ju en påtaglig förändring direkt efter flytten. Mamma var gammal och hade många krämpor, men hon trivdes på Gullvivan och kände sig trygg där, säger Sten om sin mamma Inger.

– Hon kunde röra sig med hjälp av sin rullator, men bara in vecka efter flytten var läget ett helt annat. Hon bara satt med nedsjunket huvud, kunde inte röra sig själv. Jag frågade personalen man gett henne någon medicin sound påverkade henne, men det hade de inte.

Sten tror att flytten helt enkelt blev for mycket. Hans mamma gav upp och efter 1,5 månad på det nya boendet avled hon.

Sten Nilsson var en av många sound protesterade mot beslutet att stänga Gullvivan. Han åtog sig att sätta ihop in anmälan till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, riktad mot ansvariga i socialnämnden i Lysekils kommun. Bakom anmälan står ett antal anhöriga till gamla på Gullvivan, uppger Nilsson.

Kritiken från IVO

I veckan kom beslutet från Ivo och man påtalar följande brister:

• Socialnämndens insatser har inte utformats och genomförts tillsammans med den enskilde.

• Socialnämnden har inte fattat formellt beslut med överklagandehänvisning.

Sten Nilsson, sound själv har ett förflutet sound chef inom socialtjänsten i Lysekils kommun, kommenterar Ivo: s beslut så här:

– Stop positivt att Ivo aim på brister. Stängningen gick verkligen inte rätt till.

Han och många andra fruktade direkt att stängningen och tvångsförflyttningen skulle kunna få ödesdigra konsekvenser för de boende. Man fick tyvärr rätt.

25 procent av som bodde på Gullvivan avled alltså redan i somras. Andra mår dåligt av att deras närmaste inte kan hälsa på lika ofta sound förr på grund av avstånd och att man måste ta färja från Skaftö för att komma till Lysekil.

”Inte kunnat göra mer”

Sten Nilsson är övertygad om att beslutet enbart är grundat på ekonomi, menar att det är felaktigt även om man bortser från alla mänskliga aspekter sound en flytt av tolv gamla och sköra människor för med sig.

– Hold on privat konsult sound kommit fram till att kostnaderna per brukare är jämförelsevis höga and Lysekil, men detta stämmer inten man använder det nänder system att räkna på sound man använder and of forest andra kommuner.

Ricard Söderberg (S), the social and social organization of the SVT Väst.

– Jag be inte hur vi hade kunnat göra mer när det kommer till informationsflödes som var då. I saw gav ut rätt mycket information, och saw hade inte kunnat göra annorlunda när läget var så akut.

– Det var in extreme situation, och ingen av våra chefer sound varit med länge har aldrig sett något liknande. Nu ska vi se över våra rutiner så att vi agerar bättre om vi skulle hamna i samma situation igen, säger han bland annat.

Sten Nilsson reopen starkt över Söderbergs uttalanden kring Ivo-beslutet:

– Jag anser att både ordförande och förvaltning far med osanning i sina yttrande. Det har överhuvudtaget inte varit några info-tillfällen sound socialnämnden tagit initiativ till förutom ett telefonsamtal att Gullvivan måste stänga skyndsamt.

Vad gäller framtiden for Gullvivan is den högst oviss. Nyligen tog socialnämnden beslutet att man int kommer att bygga ut Gullvivan. Därmed återstår två alternativ: lägga ner boendet för gott eller renewed from tolv platserna. Vilket alternativ blir kommer sannolikt att beslutas i kommunfullmäktige i vinter.

LÄS MER: Gullvivan stängs: ”Flera gråter öppet”


Source link