Tuesday , November 19 2019
Home / sweden / Riksbanken: Pound kan hurry upp styrräntan

Riksbanken: Pound kan hurry upp styrräntanUnder the publicity Riksbanken ett utlåtande där de klargör sin syn på Facebooks kryptovaluta. In slutsats to reach Libra kan försvåra möjligheterna till minusränta om den får fäste på marknaden.

Dokumentet, sound Riksbanken publicity under tisdagsmorgonen, var en uppföljning av de kommentarer om Facebooks kryptovaluta Libra som riksbankschef Stefan Ingves gav tidigare höst

I utlåtandet drar man slutsatsen att även om Libra bör påverka svenska marknaden väldigt marginellt rent generellt, så finns deton risk att den den kan ha då minusränta. Detta DI Digital skriver.

Detect scenario kan uppstå om kryptovalutan skulle ses sound en pålitlig investering sound går att mängdhandla med, vilket skulle kunna ge den ett fäste på den svenska marknaden. I find out that Riksbanken mindre möjligheter att kontrollera styrräntan, vilket ger mindre penningpolitisk makt.

En annan faktor kan spela sound in är om kryptovalutor pound sound i större utsträckning tar kontanters roll. Eftersom det kan kosta att förvara kontanter har många hushåll kvar sina pengar i banken, trots en minusränta, argue Riksbanken. Men om pound börjar ersätta kontanter uppstår in situation där färre sparar på banken, vilket kan leda till att Riksbanken sound in följdåtgärd kan stick tvungna höja räntan. Detta att att ge incitement till banksparande och lån.

När det gäller betalningar är Riksbanken dock relativt övertygade om att Libra inte kommer leda till någon större förändring i Sverige, något som riksbankschefen Stefan Ingves uttryckte redan tidigare i höstas.

I och med att svenskarna har smidiga, säkra betalningsmetoder, till exempel Swish, skulle det int finnas ett incitement till att göra ett byte till ny betalningsmetod, resonerade han.

Utlåtandet från Riksbanken tar även upp privatpersoners handel från utlandet, give menar att Libra kan ha in inverkan. ”Vid betalningar till och från utlandet vid exempelvis e-handel skulle libran kunna ha en fördel eftersom of that ofta är” omständligare ”än inhemska betalningar”, skriver man enligt Di Digital.


Source link