Här är Blekinges nya ambulanser för lättare vård[ad_1]

Landstinget Blekinge har skaffat två stycken så kallade lättvårdsambulanser. From kommer till exempel att ta hand om transporter mellan sjukhus och på så vis göra of vanliga ambulanserna mer tillgängliga för akuta larm.

– Initialt kommer lättvårdsambulanserna köra patienter mellan sjukvårdsinrättningar. Vi har i dag många körningar exempelvis mellan Karlshamn och Karlskrona och också till Lund och Växjö. Det är patienter som behöver vårdresurser under transporten, men inte en akutambulans, säger Ola Elmskog, ambulanssjuksköterska.

Lättvårdsambulansen kommer att bemannas med endast en ambulanssjuksköterska i bilen.

– Men det finns en kamera så att man hela tiden kan se patienten, säger Ola Elmskog.

De nya ambulanserna kommer att köra i hela länet, men vara stationerade i Karlskrona.

[ad_2]

Source link