Thursday , November 21 2019
Home / serbia / ZA 300 GRAM DROGE – MINIMUM 3 GODINE IZA REŠETAKA! Srbiju čekaju izmene Krivičnog zakona od 1.december

ZA 300 GRAM DROGE – MINIMUM 3 GODINE IZA REŠETAKA! Srbiju čekaju izmene Krivičnog zakona od 1.decemberOd 1. reminds us of the budu koje budu uhvaćene sa većom količinom drug (za sopstvenu upotrebu), in the first 300-400 grams, preti kazna od najmanje tri godine zatvora, bez mogućnosti umanjenja kazne.

Ovim novim zakonskim rešenjem, popunjena je pravna praznina u doi sa dokazivanjem namere dristribucije narkotika, koja je tužiocima stvarala glavobolju u praksi.

Rešenje je predviđeno Zakono izmenama i dopunama Krivičnog zakonika Srbije koje počinju da se primenjuju od 1. remembers, pored drugih novina koje ove novele donose poput doživotnog zatvora, kažnjavanja system "tri udarcai na nov."

Lazar Lazović iz Udruženja sudija i tužilaca Srbije, kaže da se tužioci često nađu u za osobu situation, koja kod sebe drži veću količinu droge, no mogu da dokažu nameru za osa, primer of the doka precizno merenje, određene količine novca, eventualne knjižnice sa popisnom onih kojima je drug prodata i iznos novca da koji je prodata, kao ni zatečenih kupaca.

Sa druge strane sada ove osobe mogu budu krivično gonjene za postojeće delo – posedovanje Beogradu

On je istakao da new zakonsko rešenje pokriva upravo tu prazninu – pa će lica koja kod hed drže veću kolicinu droge biti sankcionisana samo zbog činjenice posedovanja te veće količine, bez obriza što se se sta

Šta je manja ili veća količina droge, Lazović kaže da to treba da reši sudska praksa, koja još nije jedinstvena po tom pitanju, there from bi prema njegovom mišljenju egg delo moglo da se odnosi na, in the primer, držanje.

Ovaj oblik krivičnog her "neovlašćeno držanje opojnih drug" glasi: "Ko neovlašćeno drži u velikoj količini supstance ili preparato koji su progojšeni za opojne droge, kazniće if zatvorom od tri of 10 años.

U sledećem stavu, zakonodavac prediction of učinioca, koji otkrije od koga nabavlja opojnu drogu, sud može of oslobodi od kazne.

Lazović je napomenuo da je Udruženje asudija i tužilaca podržalo new egg zakonsko rešenje, jer smatra da će njime biti otklonjeni problemi u praksi.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir

Author: Kurir


Source link