Saturday , November 16 2019
Home / poland / Sylwia Juszczak and Miko³aj Krawczyk "on the wychodnym". Pojawili siê na ¶ciance pierwszy raz po ¶lubie

Sylwia Juszczak and Miko³aj Krawczyk "on the wychodnym". Pojawili siê na ¶ciance pierwszy raz po ¶lubieWe wtorek odby³a siê premieru serialu "¯mijowisko" na którym pojawi³o siê sporo gwiazd. In the wydarzenie przybyli tak¿ and Sylwia Juszczak i Miko³aj Krawczyk. Aktor zamie¶ci³ zdjêcie z premiery.

Dzisiaj starzy maj ±wychodne. I tyle w temacie. Kid wieczoru!

Sylwia mia³a in the area of ​​dug, czerwon suknie z lekkim drapowaniem pod biustem i du¿ym dekoltem. Zestawi³a j ± z czarn ± marynark ±. Miko³aj wybra³ czarny, 3-czê¶ciowy garnitur, from the doubling czarn ± koszulê i wzorzysty stream, bordowo-czarny krawat. To prezentowa³a siê elegancko, jednak ju¿ wcze¶niej widzieli¶my taki zestaw.

W styczniu for pojawi³a siê w bardzo podobnym zestawieniu at the premierze spektaklu "Apartament Prezydencki" w Teatrze Komedia w Warszawie. Porównajcie zdjêcia z galerii.

Sylwia Juszczak and Miko³aj Krawczyk chwile po ¶lubie

For aktorów stanê³a na ¶lubnym kobiercu 14 wrze¶nia, chêtnie dzieli³a siê z fanami Fotografiami i nagraniami z wesela.Jedno z nich mo¿ecie zobaczyæ poni¿ej:

Pochwalili siê tak¿e, jakie gwiazdy przyby³y na uroczysto¶æ. Juszczak i Krawczyk powiedzieli sakramentalne "tak" w urzêdzie stanu cywilnego ju¿ w 2017 roku. Teraz przysz³a pora na ¶lub ko¶cielny. Aktorzy połczyli zawarcie ma³¿eñstwa z chrzcinami corki, Konstancji.

DK


Source link