Sunday , January 17 2021

«Jeg har ingenting – nothing! – Take it easy »smp-stories-top-widget

39-åringen kom til Norge fra Ethiopia i 2002. Hun har fått avslag alle søknader om oppholdstillatelse. Men hun tør ikke å dra tilbake til landet hun flyktet fra. I stedet velger hun is light and skjul and sted Rogaland.

Keisha er ikke hennes egentlige navn. Hun on a mange tusen ureturnerbare asylsøkere i Norge. Ingen vet nøyaktig hvor mange. From lever helt uten rettigheter i and av verdens rikeste land. Myndighetene mener de oppholder mon ulovlig Norge og har inndratt arbeidstillatelser, skattekort og personnummer.

Arne Seen fr Sole mener dette er galt. Sivilingeniøren har i flere år valgt å formidle arbeid til ureturnerbare asylsøkere gjennom bemanningsbyrået Plog AS, hvor han er daglig leder. Det førte til at Oslo politidistrikt har tiltalt ham for brudd på Utlendingsloven.

MER OM RETTSAKEN SOUND STARTER MANDAG:

Mandag starter rettssaken i Oslo tingrett. Arne Seen mener myndighetene ikke har lov til å nekte said menneskene arbeid og viser til Grunnloven:

«Statens myndigheter skal legge forholdene useful for ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene useful livets opphold ved arbeid eller næring.»

– Detect betyr at myndighetene har plikt til hjelpe mennesker til arbeid. Men and stedet velger from å trykke dem ned. Said menneskene har omtrent ingenting å mild av og får heller ikke muligheten til å jobbe. Situasjonen blir helt håpløs, sier Viste.

Han viser også til menneskerettsloven, sound er gjeldende norsk lov, sound sier at «konvensjonspartene anerkjenner retten til arbeid, sound omfatter mulighet for enhver til å tjene sitt mildbrød ved arbeid …»

– Ureturnerbare asylsøkere – menneskeverdet må trumfe lover og regler

Fratatt jobbmuligheten

Keisha klemmer hendene. Hun sitter for bakerste stolrad and av kirkene and Stavanger. Det er formiddag og kirken er tom. Småbarnsmoren fra Ethiopia lever med konstant frykt for politiet skal dukke opp. Derfor kan hun ikke oppgi korrekt navn eller andre spor sound avslører hennes identitet. Men hun vile fortelle historien sin.

From hun kom til Norge i 2002, fikk hun skattekort og arbeidstillatelse. Det ga henne muligheten til komme mon i arbeid mens utlendingsmyndigheten behandlet hennes søknader om oppholdstillatelse.

– Jeg tok renholdsjobber. Vasket på Ikea og i kirker. Lønnen gjorde at jeg kunne leie leilighet og light and normalt liv, sier hun.

I 2011 ble alle uten oppholdstillatelse fratatt muligheten for å jobbe. Keisha fikk ikke lenger skattekort eller arbeidstillatelse. Arbeidsgiveren måtte avslutte ansettelsesforholdet.

– Jeg har ikke jobbet siden 2011. Jeg har ingenting – nothing! – Take it av. Jeg får ikke jobbe og jeg får ingen støtte fra Nav, sier hun.

I april 2015 ble hun og barnet kastet ut av leiligheten hun bodde i. Nav sa at hun ikke lenger var berettiget bostøtte eller penger til livsopphold.

From Rogalands Avis omtalte saken, svarte Nav følgende – på generelt grunnlag:

«Mennesker is har fått endelig avslag på asylsøknad ikke har krav på sosiale tjenester. Holding the gjort slik for even said tjenestene ikke skal forlenge et opphold etter et endelig avslag. Jeg har ingen problemer is in menneskelige faktoren i said sakene, men Nav kan ikke overprøve regelverket ', uttalte Stig Veland, leder Nav på Eiganes og Tasta til Rogalands Avis.

Barnet flyttet inn hos faren, sound er hennes eksmann. Savage hunter oppsøke ulike institusjoner for sove på madrass eller benk. Så fikk hun låne and rom hjemme hos en av familia sound tilhører menigheten hun går i. Let's go hun on the couch hos gode venner. Mat og klær får hun av andre venner.

– Jeg ber Gud om at livet må bli kort. Jeg Kan Ikke Take Slik. Jeg ønsker at barna skal ha gode minner om sin mor, men det kan jeg ikke gi dem.

For over år siden sendte hun CV-en no til Arne Viste. Hun hør at han kanskje kunne ordne jobb til henne. Så langt har det ikke ordnet mon

– Jeg kan gjøre hva sound helst. Mens jeg venter på svar, tar jeg vaskejobb hos private in gang iblant, sier hun.

Hun kjenner til rettssaken og håper Arne Seen vinner den.

– Jeg håper saken vile ende bra. Det er ikke bra for sinnet til menneske å mild på denne måten. Kommer jeg and arbeid, vile jeg kunne forsørge meg savage family. I tillegg vile jeg kunne hjelpe andre. Det vil være bra for meg og for landet, sier hun.

Skjønner fortvilelsen

Sultan Belay skjønner veldig godt frustrasjonen sound mange ureturnerbare asylsøkere opplever. Han har vært i samme situasjon selv.

I 2003 kom han til Norge fra Eritrea. Hjemlandet var preget av borgerkrigslignende tilstander. Ifølge Amnesty ble det på den tiden holdt minst 10,000 politiske fanger fengslet i underjordiske celler og containere.

Sultan Belay ble plassert på asylmottaket på Dale mens utlendingsmyndigheten behandlet søknaden om oppholdstillatelse. Svaret ble nei. Forholdene and Eritrea gjorde det imidlertid umulig å sende ham tilbake. Sultan Belay ble ureturnerbar asylsøker.

For å få dagene til å gå på asylmottak, jobbet han sound free rengjøringshjelper. Helt useful in annen beboer spurte han ville jobbe hos Solabakeren. Det ville Belay.

Detect tidspunktet var det ingen problem å få arbeidstillatelse og skattekort. 31. mars 2004 fikk han sin første lønn. Litt over 9000 kroner, minus drøye 2000 kroner i skatt. Lønnsslippen har han tatt retains sound and godt minne.

Belay fikk etter hvert to barn og flyttet ut av asylmottaket. Lønnen gjorde to han kunne leie leilighet. Først med noen venner i Rosenli, deretter i egen leilighet på Sola.

Skattekortet for 2011 fikk han aldri. Myndighetene hadde strammet inn på reglene for arbeidstillatelse og Belay fikk ikke lenger jobbe.

– From the jeg until I saw bare bruker skattekortet fra året før, sier Bjørn Sverre Hagen, innehaver av Solabakeren.

Dermed fortsatte Belay å lage lapper, potetkaker, lefser og waldorfsalat – wild with strengt tatt var blitt ulovlig arbeid. Han fikk lønn sound før – og betalte skatt sound før.

Solabakeren måtte betale 50,000 i bot

For Bjørn Sverre Hagen handlet ikke dette om noe idealistisk holdning.

– Når du kommer så tett på mennesker sound jeg gjorde med Sultan, er det vanskelig å ikke bry mon. Jeg ville Sultan high speed Han hadde to barn Norge, hvordan skulle of klare Mon? Derfor fikk han fortsette a jobbe uten lov, sier Hagen.

Arbeidet pågikk politiet in dag troppet opp på bakeridøra på Grannessletta 100 B. To sivilkledde polititjenestemenn forklarte at Hagen risikerte bot på 350,000 kroner for å hatt i arbeid en person uten arbeidstillatelse.

Belay måtte slutte på jobb. Med trusler om bot kunne ikke Bjørn Sverre Hagen lenger holde sin gode venn i arbeid. Uten lønn ble dagene svært krevende for Belay. Han hadde ikke lenger penger til nødvendig livsopphold, sav ha ha hadde betalt skatt i alle år. Heldigvis hadde han lagt til sides avt lønnen han hadde tjent gjennom årene.

– Jeg fikk ikke pengestøtte fra Nav siden jeg ikke har personnummer. Jeg fikk heller ikke gå på norskopplæring, sier Belay.

2012 fikk han sitt livs julegave. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) ga han varig oppholdstillatelse. Begrunnelse var at all medieomtale av saken hans gjorde det farligere sende ham tilbake useful Eritrea.

Belay kunne igjen iføre mon den hvite arbeidsuniformen med svarte prikker og bakerlua.

Hvor viktig var jobben?

– Jeg trengte jobben is light. Uten den ville jeg ikke klart meg, sier han.

Med oppholdstillatelsen på plass følger det også rettigheter. Han fikk fastlege, tilbud om 600-timers norskkurs og han kunne för mon førerkort.

Han tenker mye på alle sound fortsatt er i den situasjonen han var i.

– Stakkars dem. From kan ikke gjør noe.

Boten useful Bjørn Sverre Hagen bltil slutt redusert useful 50,000 kroner.

– Hold on to my friend. I saw skal være inkluderende, but I saw kan ikke være inkluderende med hele verden samtidig, sier Hagen.

Sole-flyktning fikk sitt livs julegave

– Fullt Mulig Med Retur

Ureturnerbar eller papirløs? Begrepene er flere. Alle utlendinger sound oppholder mon ulovlig i Norge, er ifølge Utlendingsdirektoratet irregular migranter.

I en kronikk and VG poengterer politiet og Utlendingsdirektoratet at ureturnerbare asylsøkere ikke nødvendigvis and ureturnerbare.

«Det er svært sjelden at noen ikke kan reise hjem hvis of selv aktivt medvirker til det. Norske myndigheter har egne ordninger for assistert retur i region International Organization for Migration (IOM). Over 1600 benyttet mon av denne ordningen i fjor, fl av av dem til land der tvangsretur er vanskelig eller umulig å få til », skriver daværende sjef for Politiets utlendingsenhet Kristin O. Kvigne og UDI-direktør Frode Forfang.

Politiadvokat Hans Petter Pedersen Skurdal skal være aktor i rettssaken mot Arne Have you seen the firm Plog.

– Arne Have you seen men saken and prinsipiell, deler du den oppfatningen?

– Egentlig ikke. Hold a rimelig åpenbart at Grunnloven ikke gir enkeltmennesker rett til å jobbe. Grunnloven and tradisjonelt forstått sound in programerklæring om at myndighetene skal legge useful for arbeid. I saw had ikke and Norge hatt and høyt antall straffedommer om straff for arbeid uten arbeidstillatelse, eller bruk av slik arbeidskraft, dersom Arne Vistes tolkning var riktig, sier politiadvokat Hans Petter Pedersen Skurdal.

Han legger til:

– Hypotetisk sett, gitt at Grunnloven ga enkeltindivider rett useful jobb, ville det uansett måtte være in forutsetning var arbeidet etter norsk lov. Det ville for eksempel fortsatt ikke være lov å jobbe sound kriminell fordi det straffbart å stjele. En lege måtte fortsatt ha utdannelse sound lege for å kunne jobbe lovlig sound lege. En utenlandsk statsborger må selvfølgelig ha tillatelse til både å være og arbeide jobbe Norge for å kunne jobbe lovlig i Norge. Dette er grunnleggende forutsetninger, sier Skurdal.

Han be at denne saken kan ha on politisk side, mener det feil å bruke domstolen helpful å forfekte and politisk syn.

– Norsk politi og påtalemyndighet følger lover og regler vedtatt av Stortinget. Reglene kan selvsagt endres av Stortinget i tråd med det folkevalgte flertallets oppfatning.

In the last story

– Jeg har forståelse for an enkelte kan synes det vanskelig at mennesker er blitt godt kjent med, ikke får lov til å oppholde mon i Norge. The opphold ikke is innvilget, eller utlendingen utvist, is an antakelig fordi myndighetene be in a recent story, eller andre fakta, nn no sound kjent i lokalmiljøet. Falske forklaringer er stor utfordring for utlendingsmyndigheten sound fatter sine vedtak etter at saken er så opplyst så godt som mulig. Vedtakene må respectkters, sier politiadvokaten.

Sørvest politidistrikt henla etterforskningen mot Arne Viste i 2017. Skurdal kan ikke if it detects and uttrykk for ulike oppfatning av jussen mellom politidistriktene.

– Stavanger henla på grunn av bevisets stilling. No, I saw a little bed, and I saw it. Så lenge Seen fortsetter denne ulovlige virksomheten er vi nødt til reate, sier politiadvokat Hans Petter Pedersen Skurdal.


Source link