Thursday , April 9 2020
Home / norway / Elbil, Transportøkonomisk institutt | Slik endrer elbilen kjøremønsteret

Elbil, Transportøkonomisk institutt | Slik endrer elbilen kjøremønsteretUndersøkelse gjort av Transportøkonomisk institutt (TØI) Visible at elbilen før til mer bilkjøring.

In rapport laget by Transportøkonomisk institutt (TØI), view the elbilen øker den totale bilkjøringen. Husholdningene sound kjører mest bil, er of med flere elbiler. Rapporten baser mond undersøkelse av nybileiere i juni 2018.

– Sound har kjøpt elbil er yngre, er flirts i familien og har i større grad barn enn sound har kjøpt bensin / dieselbil, noe kan tyde de førstnevnte er i livsphase der endringer i mobilitetsbehovet er mer sannsynlig enn blant de sistnevn by Erik Figenbaum o Susanne Nordbakke and Nettavisen.

From har laget rapporten «Battery electric vehicle userexperiences in Norway's maturing market», basert på en spørreundersøkelsen.Les også

Elbil fører mer bilkjøring

– Resultant tyder soundtrack kjøper elbil i større grad rapporterer endringer i reisemønstre enn soundtrack kjøper bensin / dieselbil, the soundtrack kjøper elbil bruker oftere bil etter anskaffelse av bilen, sier de.

From total to tallene viser in økning på 2,4 prosent i forsikret kjørelengde sound blant har kjøpt elbil.

– Den gjennomsnittlige økningen i forsikret kjørte kilometer utgjør 2,4 prosent av den totale forsikrede kjørelengden sound har har kjøpt elbil. Det kan brukes sound and estimation på den negative effekten av kjøp av elbil i stedet for bensin / dieselbil, sier Erik Figenbaum og Susanne Nordbakke i TØI til Nettavisen.

Elbilister kjører mest

Rapporten viser at sound forsikrer desidert flest kjørte kilometer per år, er familier sound eier flere elbiler:

  • 63 prosent av husholdningene sound eier flows elbiler forsikrer bilene for mer enn 16,000 kilometer hvert år.
  • 45 prosent av husholdningene med bare bensin eller diesel gjør det samme.
  • Blush husholdningene med både elbil og forbrenningsmotor, har 46 prosent forsikret en kjørelengde mer enn 16,000 kilometer hvert år.


Klikk for bildet for forstørre. "data-img-id =" 1061019

YES KJØRER MEST: Tabellen viser forsikret kjørelengde for ulike husholdninger. Husholdningene and fordelt har bare elbil (BEV), diesel-eller bensinbil (ICEV), diesel-eller bensinbiler og husholdninger med diesel-eller bensinbil.
Photo: (TØI)

Bruker Bil Oftere Sier

Nye elbilister savage, opplever at bilen blir brukt mye mer.

I spørreundersøkelsen svarte 48 prosent sound av har kjøpt elbil at bruker bil 'oftere' eller 'mye oftere' etter at anskaffet bilen.Les også

34 pros sound av har harjjpt elbil sier at bruker mindre kollektivtransport enn før of anskaffet elbilen. Tallene but brukes with varsomhet, sier Erik Figenbaum o Susanne Nordbakke and Nettavisen. 15 prosent grandma nye elbileiere sier at bruker mer kollektivtransport i husholdet etter at skaffet mon den ny elbilen.


Klikk for bildet for forstørre. "data-img-id =" 1061034

ENDRING ETTER KJØP AV ELBIL: Her being the hvordan nye eiere av elbil forteller hvordan reisevanene har endret secter bilkjøpet. Endring er fordelt på «gå og sykle», «offentlig transport» og «bilbruk». In this end, it is useful to use bilbruk. 48 prosent svarer at bruker bilen oftere (36 prosent) eller mye oftere (12 prosent) enn før.
Photo: (TØI)


Source link