Monday , November 18 2019
Home / hungary / Surányi György: Illúziók nélkül – Portfolio.hu

Surányi György: Illúziók nélkül – Portfolio.hu1 2 3 ›

Monetáris politika túlterhelődött

A valság éveiben, majd azt követően tovább fokozódott a monetáris politikával szemben támasztott elvárás. Kissé leegyszerűsítve, mars nor csupán az arstabilitás elérését, illetve az inflációs varrajzások mindentől független lehorgonyzását tekintik a jegybankok elsődleges feladatának, hanem kiemelt szereunk szereunk azzzátzázázzátz Megerősödött a jegybankok pénzügyi szabályozói felhatalmazása, you are makroprudenciális gamesítványokat is kaptak. Ezekben az esztendőkben eltolódott az egyensúly fiskális politikától a monetáris politika felé. Miközben mélyen szimpatizálok az angolszász felfogásal, amely elveti a jegybanki szerepet kizárólag az arstabilitásra leegyszerűsítő kontinentális európai (főként német és holland)

Monetáris politika csupán egyike a gazdaságpolitika három alrendszerének (a masik kettő a fiskális is a jövedelempolitika). Lehet ugyan elsődleges felelőssége az arstabilitásért, from ez egyáltalán nor lehet kizárólagos, are önmagában végképp nor elégséges to cel eléréséhez.

Csak a három alrendszer szoros kooperációja és koordinációja eredményezhet tartós, fenntartható, alacsony volatilitású is the közjót szolgáló, stabilan alacsony, évi 2-3 százalékos inflációt.

Átmenetileg még ilyenkor is felborulhat az egyensúly, különösen egy nyitott, kis gazdaságban, ha azt erőteljes külső (ar) sokk éri. S bár feltétlenül igaz, hogy az arstabilitás akkor képvisel igazán értéket, ha maximális foglalkoztatás you are a lehető legalacsonyabb kamatszint mellett alakul ki, ez a jegybanki cellok között is kiemelt helyet fog. Viszont ezt without lehet tartósan biztosítani a monetáris, a fiskális é a jövedelempolitika együttműködése nélkül.

Kifejezetten hasznos volna, there is the villain roppant károkat hozó pénzügyi validság tanulságait the monetary politika terén is le lehetne vonni. Az elég egyértelműnek látszik, hogy pragmatikus, az arstabilitás mellett foglalkoztatast, konjunktúrát mar 2009-es nagy recesszió Ez azonban csak az ugyancsak pragmatikus, korábban pedldátlan, anticiklikus költségvetési politikával együttesen hozta meg viszonylag gyors kilábalást.

Persze a szuperlaza monetary és fiskális politika luxusát csak azok az országok engedhették meg, amelyek korábban viszonylag fegyelmezett makropolitikát folytattak. Ennek talán legfontosabb feltétele a fenntartható külső egyensúly, az alacsony külső adósság, megtakarítás are the beruházás fenntartható, nemzetgazdasági szintű egyensúlya. (Ez bizonyos mértékig még a kulcsvalutát birtokló USA-ra is igaz, bár ott a mozgastér nagyobb.) Vagyis a fenntarthatóság mindig a külső számláknál, you are neither a költségvetésnél kezdőkez. Ez persze egyáltalán nor jelent felmentést a fegyelmezett költségvetési politika alol.

From neither kerülhető meg to jövedelempolitika szerepe without. Az összehangolt fiskális is monetary politika ellenére a kilabalás az USA-ban is lassubb is ellentmondásosabb, mint korábban bármikor. Erre önmagában nor ad elégséges magyarázatot, hogy on foot pzügyi validságokat követően a kilálálál általában jóval hosszabb időt vesz igénybe, vagy hogy „más idők” jöttek. Valság otta a társadalom nagy részének reálkereslete é / vagy reáljövedelme nem, vagy alig emelkedett, éppen csak meghaladja az azt megelőző szintet. A monetary sikeres are fiskális lazítás révén el lehetett kerülni az összeomlast, lassítani lehetett a valság elhúzódását, de félő, hogy mindez nor hozott tartós megoldast. Az alkalmazott eszköztár rövid is középtávon ellensúlyozta ugyan to kereslethiányt, from the valid valság egyik meghatározó tényezőjét, to stagnáló mediánjövedelmet nor kezelte, to drámai jöenciáltododitta tövétzodártz

The fentieket előre bocsátva talán elmondható, hogy

the monetary politika tartósan megváltozott. Európában – egyelőre nor kodifikálva – nagy lépés történt a gyakorlatban az amerikai jegybanki szerepfelfogás felé.

Ami az eszközöket illeti, nor valószínű a visszatérés a hagyományokhoz – talán egy kivétellel. Pointsabban – bármennyire meglepően hangozzék is – mintha nor is tertek volna le, illetve el hagyományos eszköztártól. Legfeljebb sokkal bátrabban, intenzívebben és szélesebb skálán vetették be azt. Hiszen neither könnyű belátni, hogy a mennyiségi lazítás (QE) mennyiben tér el az állampapír-vásárlás terén a klasszikus nyíltpiaci műveletektől. Ott is, itt is az eszközök, állampapírok adásvételén keresztül, a jegybankpénz kínálatának bővítésével-szítkítésével, a jegybanki likviditás validázázázázázázázázázázázázázázázázázákz Igaz, a nyíltpiaci műveleteknek – legalábbis az utóbbi évtizedekben – no volt része az állampapírok közvetlenül a kincstártól történő megvásárlása is a Vállalati kötvények jegybankol bespájz.

At the same time, at the volt, hogy az Europai Központi Bank (ECB) meghirdette to the értékpapír-adásvételi ügyleteket (Outright Monetary Transactions, OMT), azok alkalmazására nor került sor. Másodszor, be kellene látni, hogy nincs kínai fal az elsődleges you are a másodpiaci kötvényvásárlás között. A nap végén mind a kettő jegybanki hitelnyújtás, és így jegybanki pénz, azaz likviditás tertése, illetve papir eladása likviditásszűkítés (tapering). Vagyis direkt vagy indirekt modon, az államadósság monetizálása történik. A művelet helyességét nor az dönti el, hogy to jegybank hol, kitől, az elsődleges vagy to masodpiacon vásárolt-e állampapírt, illetve hol, kinek adta el azt, hanem az, hogy to tertett jegybankpénz mennyveg stabil, alacsony infláció you're külső egyensúly mellett. Vagyis elsődleges are more than piacon egyaránt előfordulhat túlzott vagy elégtelen jegybanki likviditásteremtés. The makrogazdasági hatások without különböznek.

The Vállalati kötvényvásárlás without tekinthető ismeretlen gyakorlatnak. A klasszikus, belső érték nélküli Pénz kibocsátásának és tertésének éppenséggel to valid alzja az alapja. The valid önmagában fizetési ígéretet megtestesítő értékpapír, akárcsak a kötvény. Válalati papírok vásárlása, viszont- es leszámítolása az 1960–1970-es években az olasz, the vagy az angol jegybank eszköztárának egyaránt a részét képezte. Just no az amerikai Fed to valid elstt nor tett ilyet, the felhatalmazása adott volt. Tehat ez without nagy újdonság, legfeljebb sokáig nor, vagy alig éltek vele. Itt is az to kérdés, hogy to varallati kötvények adásvétele nyomán validto jegybanki mérleg, to kötvények hozama milyen hatást gyakorol to gazdaság egeszére, the vrajzázrałyłyłesłółrałyłyłesireralysyyy Ha kellő mértékben, jól időzítve alkalmazzák, akkor segítheti a gazdaság egészséges működését.

The mennyiségi lazítás are the nyíltpiaci műveletek mindennél élesebben utalnak arra, hogy végső hitelezői funkció nélkül nemcsak nor létezik jegybank, with penzügyi stabilitás without.

And talán a legfontosabb tanulsága a validságnak. Az Európai Unió is az Európai Központi Bank vezetői – késve ugyan, by neither végzetesen megkésve fel- és elismerték, hogy korlátozásmente végső hitelezői funkció nélkül nincs fenntartható, modern Pézerügy A jegybank attól az, ami, hogy saját pénzében technikailag korlátlanul rendelkezésre áll nemcsak az állam, hanem bankrendszer vainyában is – from neither feltétel nélkül, peddraulica to hitelezett banknak szolvensnek kell lennie. Ez no új felfedezés, neither ha nor üt be a valid, akkor feltehetőleg rejtve maradt volna, you are neither születnének meg azok to döntések, amelyek and funkció ellátásához mlhatatlanul szükségesek. Tartósnak ígérkező validus az is, hogy a pånzügyi közvetítőrendszer átalakulásával összhangban – lásd arnyékbankrendszer – a jegybanknak olyan szereplők számára is végső mentsvárnáb kell kelenni

Neither konvencionális eszközként tekintenek negatív kamatok alkalmazására is, holott ez without tekinthető újdonságnak. The megelőző évtizedekben is láttunk ilyet, the Svájcban footrest. Neither vitathatóan szamos nehézséget okoz to negatív kamat, you are hatékonysága without kielégítő; egyebek mellett azért, mert a lakossági betéteknél nor érvényesül. The negativiv kamatot to deflációba süllyedt gazdaság élénkítésére kívánják felhasználni, to siker nor igazán atomtő. Ez is arra utal, hogy a monetáris politika a fiskális é a jövedelempolitika lámogatása nélkül csak korlátozottan képes az arstabilitás felé terelni a gazdaságot. Ugyanakkor arra is happy to figyelmet, hogy az inflációs celkövetés uralkodó monetary politikai keretrendszere is korlátozott hatókörű. Lassan egy évtizede küzdenek a vezető jegybankok előbb a deflációval, majd a céltól lényegesen inflációval elmaradó, egyelőre nor sok sikerrel.

Úgy tűnik tehát, hogy ezek a régi-új eszközök tartósan a rendszer részei maradnak.

Bár különböző intenzitással, from állandó elemei lesznek to monetáris politika eszközrendszerének. Ami talán valóban új, korábban nor használt eszköz, az az előretekintő vainymutatás, the forward guidance. Meglehet, but without egyszerűen új eszköz, hanem határozott elfordulás a validsál előtt uralkodó gyakorlattól. Talán még többen emlékeznek arra, hogy to Fed korábbi elnöke, Alan Greenspan nyilatkozatait to monetary politika további alakulásáról nor ritkán, amm szándékosan alig lehetett megfejteni. Ehhez képest jelentős a fordulat. A valság első szakaszában valószínűleg sokat segített a hosszú horizonton láthatóvá tett, kiszámíthatóvá valid politika. Azonban attól lehet tartani, hogy a helyzet normalizálódásával egyre kockázatosabbá validik a monetáris politika karakterét egy-két évre előre jelezni. A tévedés nemcsak a jegybank hitelességét tépázhatja meg, hanem elkerülhetetlenül kisebb-nagyobb piaci turbulenciáhozzetet (lásd a Fed é az ECB 2018–2019 közötti fordulatát, amikor nor egenentnyté azánnynyi .dcscscscs hit meg meg megelesselesselesselesselesselesselesselesselesselesselesselesselesselesselesselesseless

Ez a cikk folytatódik


Source link