Zajistit sociln sluby pro autistu je tm nemon, nemocnch pibv[ad_1]

<! –->

Podle vsledk przkumu chyb sluby pobytov, ambulantn i ternn, ran pe, estacione i odlehovac sluby. Pokud sluba v mst existuje, bv kapacitn naplnn, take z pohledu rodin jako kdyby neexistovala. Nedostatky jsou tak v inform the poradensk podpoe rodin. Situace rodin nen mnohdy eena komplexn, upozornila abatov.

Kancel ombudsmanky v przkumu hledala vhodnou slubu pro dva modelov klienty s autismem problematickm chovnm dt a dosplho. Dotazovala is 424 zazen socilnch slueb. Situace nap kraji se li. Modelvho dtskho autistu by nebylo schopno pijmout dn zazen v Karlovarskm, Plzeskm a Zlnskm kraji, dosplho v steckm a Karlovarskm. I jinde jsou vak kapacity prakticky naplnn.

Autist v populaci pibv

V souasnosti pipadaj jeden a dva ppady poruch autistickho spektra na 100 lid. Rodie dt i dosplch autist se in ombudsmanku v poslednch letech obraceli a dali o radu nebo pomoc se zajitnm sociln sluby a o celkovou podporu rodiny. asto rodie poukazovali na to, and poadovan sluba bu v regionu vbec nen, anebo je dlouhodob nedostupn.

Jestlie rodie popisuj, jak obvolvaj a objdj zazen po cel zemi a hledaj sociln slubu, protoe u nejsou schopni zvldat nronou pi o blzkou osobu s autismem, ale nikde se jim nedostane pomoci, logicky to vede k zvru, and stt pi plnn svch zvazk selhv , uvedla abatov.

Obmudsmanka na zklad przkumu sestavila sadu doporuen pro ministerstva prce a socilnch vc, zdravotnictv i kolstv a dal instituce.Krajm doporuuje, aby lpe mapovaly poptvku a vytvely konkrtn, termnovan plny poskytovn socilnch slueb. Kraje maj zvit tak napklad mimodn dotace pro zazen ochotn okamit poskytnout potebnou slubu.

Pi plnovn i financovn je nutn zohledovat personln a psychickou nronost pe autistick klienty. Nejde jen o potebu vyho potu pracovnk, zejmna v pm pi, ale tak o jejich motivaci, vetn finann.

stavn soud letos v noru rozhodl, and kraje maj povinnost zajistit lidem se zdravotnm postienm dostupnost vhodn sociln sluby. Veejn moc neme rodiny nechat na holikch. Neznamen to, and kraj mus zajistit konkrtn pi podle idelnch pedstav. Neme ale zstat neinn s poukazem na to, e vhodn zazen neexistuje, ppadn m plno. I would like to see if uvdomit, and kad lovk, i specilnm a vnm zdravotnm postienm, prvo na adekvtn sociln slubu, ekla v noru soudkyn Kateina imkov.

Problm podle abatov spov tak tom, and zdravotnick zazen asto nejsou schopn poskytnout rodim dtte ani zkladn radu, kde hledat pomoc a podporu. In the kolskou diagnostiku autismu rodie ekaj adu msc, ombudsmanka doporuuje krajm prbn zjiovat vytenost center a podle poteby kapacitu zvit.

<! –->

[ad_2]

Source link