Chinese old colleagues "take a father to study abroad" reunion – Inner Mongolia News Net[ad_1]

The old Chinese drama "Take a father to study abroad" gathered the Inner Mongolia News Network

Directed by Yao Xiaofeng, Sun Honglei, XinYulei, Zeng Yi and Jiang Yiyi starred in the series Liu Mintao, Songyan and Yang Lan starred in the television series "With Dad to Study Abroad" starring Tan Jianci, Lin Xiyue, Chang Yuhong and Kang Keren. .

[ad_2]

Source link