Sunday , December 8 2019
Home / china / 视频 东京 演出 爆满 中华 文化 折服 观众 |女高音 歌唱家 | Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu

视频 东京 演出 爆满 中华 文化 折服 观众 |女高音 歌唱家 | Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu2019 年 01 月 29 日 讯】 (新唐人 日本 记者 站 东京 报导) 1 月 28 日晚, 美国 神韵 世界 艺术团 东京 文 京 市民 音乐厅 演出 爆满, 一 票 难 求.看完 人类 演出 演出 演出 神韵 神韵 神韵 神韵 神韵 神韵 神韵 神韵 神韵 神韵 神韵 神韵 神韵 神韵 神韵 神韵 神韵 神韵 神韵.

初次 看 神韵 地 常人 常人 常人 常人 常人 常人 常人 常人 常人 常人 常人 常人 常人 常人 常人 常人 常人 常人 常人 常人 常人 常人 常人 常人 常人 常人 常人 常人 常人 常人 常人 常人 常人 常人 常人 常人 常人 常人 常人 常人 常人 常人 常人 常人了. "

两 小时 的 演出, 神韵 带着 观众 遨游 在 中国 的 历史 长河 之中, 演出 所 展现 的 纯正 中华 传统 文化 折服 了 东京 观众.

房地产 开发 悦 敬佩 已 已 已 已 已 已 已 已 已 已 已 已 已 已 已 已 已 已 已 根 根 根 根 根 根 根 根 根 根 根 根 根 根 根 根 根 根 根 根 根 根 根神韵 让 曾有 美好 世界 世界.

竹 野 允 彦 说道: "感受到 了 中华 文化 的 伟大, 所以 我 想 重新 学习 一遍 中国 的 古典 文化."

长 宫 强烈 能量 传 传 传 传 传 传 传 传 传 传 传 传 传.

而 都 神韵 演出 演出 演出 演出 演出 演出 演出 演出 演出 演出 演出.

(I.e.


Source link